... Inte vet vad du vill göra

... Vet vad du vill göra men inte hur du kommer dit

... Bara väntar på att något ska hända

... Har tappat tron på systemet

... Inte vill göra någonting

... Vet vad du vill och har en plan för det

... Bara vill känna dig fri

Det kan vara så att du...

Stöd & Matchning

Vårt Uppdrag din frihet

Vi på Proper Syd/Mitt har verkat inom affärsvärlden under många år på olika ledande positioner . Vi vågar påstå att vi besitter dom bästa affärs kontakterna för att just du ska få jobb och utvecklas i din framtida karriär. Vi har ett 50 tal affärskontakter varje vecka och har dedikerade medarbetare som enbart jobbar för att få fram bra jobb till våra deltagare ute i näringslivet.

 

Rehabiliteringsliknande insatser. Individen genomgår en individuell kartläggning där man genom personliga samtal, föreläsningar och övningar tar reda på kompetens, erfarenheter och drivkrafter. Vi utreder även hur livssituationen ser ut och hur individen mår både psykiskt och fysiskt. Relationen skapas för att förbereda individen för nästa steg. Här har du mentorskap & verklighetsförankarade utmaningar.

 

Inom Proper Syd/Mitt finns allt du behöver och vi anpassar insatserna helt individuellt utifrån där du befinner dig idag och vilken mål bild du har för framtiden. Med kompetent yrkesvägledning kan vi även leda dig fram emot olika typer av studier som kan resulterar i det jobbet du vill ha i framtiden