Ta steget!

Här får du mentorskap med verklighetsförankrade utmaningar.

Vi på Proper Syd har under många år verkat inom näringslivet på olika positioner. Vi vågar påstå att vi besitter de bästa kontakterna i regionen för att just du ska få jobb och utvecklas. Vi har under åren uppnått mycket framgångsrika resultat för våra deltagare.

Rehabiliteringsliknande insatser.

Genom oss får du en individuell kartläggning där vi genom personliga samtal, föreläsningar och övningar hittar dina kompetenser, erfarenheter och drivkrafter. Tillsammans går vi igenom din livssituation och ditt mående såväl psykiskt som fysiskt. En relation skapas för att förbereda dig för nästa steg. Här får du mentorskap med verklighetsförankrade utmaningar.

Proper Syd AB